Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsplan 2018


Förslag verksamhetsplan Kinnekulle Hästsportklubb 2018

 Styrelsen

Styrelsen, vald av medlemmarna på årsmötet, har det övergripande ansvaret för verksamheten. En styrelse som jobbar under goda förutsättningar och med en positiv anda ger klubben möjlighet att utvecklas. Styrelsen ska ge stöd till ungdomssektionen och de olika kommittéerna som finns. Styrelsen ska verka för att verksamheten utvecklas utifrån samhället ökade konkurrens inom föreningsverksamheten.

 

Mål:

 • Bedriva verksamheten utifrån årsmötets beslut.

 

 

Medlemmar

Våra medlemmar ska känna sig välkomna till oss och uppleva en positiv stämning i klubben.

Verksamheten skall vara öppen för alla inom ridsporten förkommande discipliner

Vi ska kunna erbjuda utbildning och klubbgemenskap inom dessa områden som efterfrågas för att alla medlemmar ska känna sig delaktiga.

 

Mål

 • Att iordningställa träningsbanan vid fd: medeltidens värld detta för att våra medlemmar skall ha möjlighet att träna och utvecklas tillsammans och detta blir då en gemensam samlingspunkt. Målet är även att göra klubben attraktiv och locka medlemmar genom att kunna erbjuda en ”Hemmabana”
 • Planera och lägga upp tävlingsdeltagande så att flera kan åka på samma tävlingar, detta för att kunna stötta och sporra varandra i både med och motgångar samt få en god gemenskap och klubbkänsla
 • Att under 2018 anordna utbildningar tillsammans med Sisu där våra medlemmar kan utvecklas tillsammans.

 

 

 

Ledare/Funktionärer och övriga medlemmar

 

För att tillgodose alla våra medlemmars intressen är det viktigt att utöver verksamhet med ponny/häst anordna olika aktiviteter. Aktiviteternas syfte är att alla våra medlemmar ska få möjlighet att utvecklas och att ha roligt.

För att verksamheten ska vara väl fungerande är vi även beroende av alla ideella krafter som vill vara behjälpliga.

För att behålla och sporra dessa, skall klubben ordna aktiviteter och utbildning för dem.

 

Mål:

 • Ordna minst 2 aktiviteter under 2018
 • Att i samarbete med Sisu kunna erbjuda utbildningar om detta efterfrågas

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomssektionen

Alla våra medlemmar som är under 26 år ska ha möjlighet att verka inom ungdomssektionen. Ungdomssektionen ska ta till vara barn och ungdomars intressen i klubben. Ungdomssektionen anordnar aktiviteter för att stärka gemenskapen för barn och ungdomar i klubben.

 

Mål:

 

 • En väl fungerande ungdomssektion, USEK ska finnas på Kinnekulle Hästsportklubb under 2018
 • USEK ska anordna minst 2 aktiviteter per år för barn och ungdomar

 

 

Tävling/Träning

Klubben kommer att bedriva en del av denna verksamhet  vid sin nya uteridbana

 

Ekonomi

En väl fungerande verksamhet kräver en god ekonomi, inkomster och utgifter måste anpassas till varandra löpande. Vi kommer under 2018 att komplettera vår hinderpark samt införskaffa dressyrstaket. Detta kommer att finansieras dels egna medel samt av sponsorer.

 

Mål:

 • Sponsorintäkterna ska utgöra minst 30.000 under 2018
 • Iordningställandet av nya ridbanan kommer i första hand att betalas med av föreningen sökta bidrag samt ideellt arbete.

 

 

 

Tävlingskommittén

Tävlingskommittén stimulerar medlemmarna att aktivt delta som tävlande eller som funktionärer både vid aktiviteter anordnande för medlemmarna i klubben och vid de tävlingar klubben anordnar.

Tävlingskommittén ska vara en del av styrelsen och verka för att marknadsföra ridklubben och uppmuntra till engagemang hos medlemmarna samt bjuda in till tävlingar, Pay & Jump mm.

Tävlingskommittén ska verka för att genomföra lönsamma aktiviteter genom att ha en bra balans mellan intäkter och kostnader.

 

Mål

 

 • Anordna Gota cup, Km samt ev någon pay & ride eller pay & jump
 • Införskaffa dressyrstaket och fler hinder
 • Att Kinnekulle Hästsportklubb har ett lag som rider dressyr och ett lag som tävlar i hoppning under 2018

 

Det finns inget album kopplat till denna sida.

 

 

Våra

Sponsorer

 

 

 

 

 

Postadress:
Kinnekulle Hästsportklubb - Ridsport
Jan Fritz, Sågvägen 2
53173 Källby

Kontakt:
Tel: 0709929605
E-post: This is a mailto link

Se all info